การรับรอง

ฐานทดลองผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ PetroChina

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ XiPai

ใบรับรองการจัดอันดับเครดิต AAA

ใบรับรอง Api-6a

ใบรับรอง Api-6c

ใบรับรอง Api-6d

ใบรับรอง Sipai สำหรับบอลวาล์ว

ใบรับรอง Sipai สำหรับบอลวาล์ว

Jiangsu ผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่มีชื่อเสียง

ใบรับรองระบบการจัดการการวัด AAA

ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

ใบรับรอง 20211216ce

การรับรอง SIL ของแอคชูเอเตอร์

การรับรอง SIL ของแอคชูเอเตอร์

ใบรับรอง Api-q1